O mnie

Radca Prawny Przemysław Jurkowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Egzamin radcowski zdany z wyróżnieniem. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku pod numerem BŁ/1355.

Od kilku lat prowadzi działalność na warszawskim rynku usług prawniczychSpecjalista z szeroko pojmowanego prawa cywilnego (odszkodowania, klauzule niedozwolone, prawo rodzinne, prawo spadkowe), prawa gospodarczego, prawa bankowego oraz prawa pracy. Procesualista. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych, w szczególności w zakresie sporów sądowych prowadzonych z bankami oraz ubezpieczycielami. We współpracy z klientem cechuje go indywidualne podejście do każdej sprawy oraz profesjonalizm.  Pasjonuje się sądowymi sporami „frankowymi”, co naturalnie przekłada się na specjalizację w tym zakresie. Prywatnie – miłośnik piłki nożnej w polskim wydaniu.

Radca Prawny
Przemysław Jurkowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Egzamin radcowski zdany z wyróżnieniem. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku pod numerem BŁ/1355.
Od kilku lat prowadzi działalność na warszawskim rynku usług prawniczych. Specjalista z szeroko pojmowanego prawa cywilnego (odszkodowania, klauzule niedozwolone, prawo rodzinne, prawo spadkowe), prawa gospodarczego, prawa bankowego oraz prawa pracy. Procesualista. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych, w szczególności w zakresie sporów sądowych prowadzonych z bankami oraz ubezpieczycielami. We współpracy z klientem cechuje go indywidualne podejście do każdej sprawy oraz profesjonalizm.  Pasjonuje się sądowymi sporami „frankowymi”, co naturalnie przekłada się na specjalizację w tym zakresie. Prywatnie – miłośnik piłki nożnej w polskim wydaniu.
 

Zakres usług

doradztwo prawne

sporządzanie i opiniowanie umów

sporządzanie pism procesowych

zastępstwo sądowe

prowadzenie negocjacji

windykacja

Specjalizacje

 • sprawy frankowe
 • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
 • zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego
 • nieuczciwe aneksy do umów kredytowych
 • roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • odszkodowania z tytułu szkody majątkowej
 • zadośćuczynienia z tytułu szkody na osobie
 • usunięcie z umowy klauzul niedozwolonych
 • doradztwo w toku procedury przetargowej
 • reprezentacja przed KIO oraz sądami
 • pomoc prawna w procesie kontroli zamówień publicznych
 • realizacja umów o zamówienie publiczne
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy/przywrócenie do pracy
 • odszkodowania w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych
 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku wspólnego
 • roszczenia alimentacyjne
 • zakładanie i rejestracja spółek
 • obsługa korporacyjna spółek
 • likwidacja spółek
 • odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki
 • sprawowanie obrony w postępowaniach przygotowawczych przed Prokuraturą, Policją, ABW, CBA, organami skarbowo-celnymi
 • sprawowanie obrony w sądowych postępowaniach karnych
 • sprawowanie obrony w postępowaniach wykonawczych
 • zastępowanie poszkodowanego w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • ustalenie bezskuteczności wydziedziczenia
 • zachowek
 • dział spadku
 • pozew/odpowiedź na pozew
 • apelacja/odpowiedź na apelację
 • zarzuty/sprzeciw od nakazu zapłaty
 • wnioski w trybie nieprocesowym
 • inne pisma procesowe

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Przemysław Jurkowski

NIP: 542-331-52-22

Tel.: (+48) 519 669 743

E-mail: przemyslaw.jurkowski@krp-pj.pl

Biuro w Warszawie: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa 

Proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Przemysław Jurkowski

NIP: 542-331-52-22

Tel.: (+48) 519 669 743

E-mail: przemyslaw.jurkowski@krp-pj.pl

Biuro w Warszawie: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa

Proszę o wcześniejsze
uzgodnienie terminu spotkania.